sábado, 15 de agosto de 2020

Mayu, poema de Irma Alvárez Ccossco

MAYU

[Taki] 

Mayu mayu mayu mayu,

kutichipuway wawayta

kutichipuway sunquyta...amahina.

 

Kutichun takiqman tusuqman...wawacháy.      

Maypiñam wawachay

paypiñam sunquchay,

wiñaypaq maskhayki.

 

Kutiriyraq makiyman

kutiriyray suyquyman,

llampu kurkuchaykita

marqarikuspa lulurinaypaq,

Kutiriyraq ñuqaman,

umachaykita samarisaq

ama imamantapas manchakunaykipaq.

 

Kay ukhun karay k'iriymanta

wawan chinkachik runallam yachan.

Kay k’arariq nanaymanta,

hampipas yachanchu,

waqaypas susiyanchu.

 

Unun chinkachik allpata

para thaniyanqa,

yarqa suchuyanqa,

mayu puririnqa.

 

[Taki] Mayu mayu mayu mayu,

qhipiripuway wawayta,

pusaripuway sunquyta

qamlla wawayta.

 

Thaskichun, pukllasun, kusikuchun wawacháy.

Mayupim wawacháy

ñanpiñam sunquchay

wiñaypaq waylluyki.

 

Nunaymanta, wiksaymanta,

yawarniymanta wawalláy,

wiñaypaq luluyki.


 

Foto: Irma Alvárez Ccossco

https://www.facebook.com/sankaypillo